Ga direct naar de inhoud.

Ons pedagogische beleidsplan en werkplan

In ons pedagogisch beleidsplan (pdf) leest u het pedagogisch beleid dat ten grondslag ligt aan het werken binnen onze organisatie.

Het pedagogisch werkplan (pdf) is de concrete uitwerking van het pedagogisch beleidsplan zoals dat geschreven is voor de gehele organisatie Kombino.

Dit beleidsplan geeft een ‘papieren’ beeld van onze missie en onze visie op kinderen en hun ontwikkeling. Daarin staan ook de, door de overheid verplicht gestelde, basisdoelen genoemd.

Deze doelen worden in ons pedagogisch werkplan ‘vertaald’ naar de praktijk. Daarbij zijn de door de GGD opgestelde pedagogische middelen een hulpmiddel. Want hoe maak je bijv. het basisdoel werken aan emotionele veiligheid van de kinderen concreet en zichtbaar voor u als lezer.