Ga direct naar de inhoud.

De oudercommissie van Kombino Kinderopvang

De oudercommissie van Kombino Kinderopvang bestaat sinds 15 april 2008. Het doel van deze commissie is om mee te denken over het beleid en de dagelijkse gang van zaken. De leden van oudercommissie zijn:

  • Jacobina Bergenhenegouwen-Taal - voorzitter
  • Patrick Stam
  • Madeleine Bruggeman
  • Freddy Meijer
De notulen van de oudercommissievergaderingen zijn in te zien bij de vestiging.

Wilt u een onderwerp in de oudercommissie bespreken? Heeft u vragen of opmerkingen voor de oudercommissie of heeft u een klacht? Stuurt u dan een e-mail aan de voorzitter oudercommissie: oudercommissie.kombino@gmail.com.

Kombino stelt jaarlijks een bedrag ter beschikking aan de oudercommissie om activiteiten mede mogelijk te maken.

Download hier het Huishoudelijk reglement van de oudercommissie (pdf)

Ook interesse om deel te nemen in de Oudercommissie? Neem dan contact op met de oudercommissie: oudercommissie.kombino@gmail.com