Ga direct naar de inhoud.

Ons privacybeleid

Het privacybeleid van Kombino heeft betrekking op de verwerkingen van persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld wachtlijstregistratie, personalia en medische gegevens van kinderen die opvang en/of zorg ontvangen van Kombino, observatielijsten, financiële en administratieve gegevens, klachtenregistratie, archiefregistratie, personeelsgegevens, etc.