Algemene Voorwaarden

Deze 'Algemene Leveringsvoorwaarden' zijn van toepassing op alle aanmeldingen en plaatsingen in het kinderdagverblijf en overige dienstverlening van Kombino Kinderopvang.  

In deze 'Algemene Leveringsvoorwaarden' wordt onder 'de ouder' ook ouder(s), verzorger(s) of voogd(en) verstaan.

Download onze algemene leveringsvoorwaarden