Algemene Voorwaarden

Deze 'Algemene Leveringsvoorwaarden' zijn van toepassing op alle aanmeldingen en plaatsingen in het kinderdagverblijf en overige dienstverlening van Kombino Kinderopvang.  

In deze 'Algemene Leveringsvoorwaarden' wordt onder 'de oude' ook ouder(s), verzorger(s) of voogd(en) verstaan.
Praktische informatie over de opvang en de huisregels van de kinderopvang zijn beschreven in ons reglement 'Huisregels Kombino PR-3'.

Download onze algemene leveringsvoorwaarden
Download onze huisregels