DE OUDERCOMMISSIE VAN KOMBINO KINDEROPVANG

De oudercommissie van Kombino Kinderopvang bestaat sinds 15 april 2008. Het doel van deze commissie is om mee te denken over het beleid en de dagelijkse gang van zaken en de directie hierbij te adviseren. De leden van oudercommissie zijn:
  • Jacobina Bergenhenegouwen-Taal - voorzitter
  • Patrick Stam - vertrouwenspersoon ouders
  • Lianne Dempsey - secretaris
  • Roel Koole
  • Maria Pronk - notulist
De notulen van de oudercommissievergaderingen zijn in te zien bij de vestiging.

Wilt u een onderwerp in de oudercommissie bespreken? Heeft u vragen of opmerkingen voor de oudercommissie, heeft u interesse om zitting te nemen in de Oudercommissie of heeft u een klacht? Stuurt u dan een e-mail aan de voorzitter oudercommissie.
Download hier het Huishoudelijk reglement van de oudercommissie

VERTROUWENSPERSOON KOMBINO

De oudercommissie van Kombino heeft in overleg met de directie een vertrouwenspersoon benoemd. U kunt bij hem terecht voor al uw persoonlijke vragen waarbij u niet direct bij het personeel van Kombino wilt aankloppen. 

De vertrouwenspersoon is Patrick Stam.
U kunt hem bereiken via e-mail.

Jacobina Bergenhenegouwen Patrick Stam Lianne Dempsey Roel Koole Maria Pronk
Jacobina Bergenhenegouwen Patrick Stam Lianne Dempsey Roel Koole Maria Pronk