ONS PRIVACYBELEID EN AVG-VERKLARING

Het privacybeleid van Kombino heeft betrekking op de verwerkingen van persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld wachtlijstregistratie, personalia en medische gegevens van kinderen die opvang en/of zorg ontvangen van Kombino, observatielijsten, financiële en administratieve gegevens, klachtenregistratie, archiefregistratie, personeelsgegevens, etc.

Middels de AVG-verklaring verklaart Kombino alle inspanningen te hebben gepleegd om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming te voldoen.