Het is altijd een feestje om op Kombino te komen

Op dinsdag 15 maart is Kombino bezocht door de toezichthouder van de GGD. Jaarlijks vindt een onaangekondigd onderzoek plaats, waarbij wordt gekeken of we voldoen aan de kwaliteitseisen die aan kindercentra worden gesteld. Denk hierbij aan pedagogisch klimaat, veiligheid en gezondheid, personeel en stabiliteit etc.

Op basis van dit onderzoek wordt een inspectierapport opgesteld. Uit het ontvangen rapport blijkt dat Kombino volgens de GGD Haaglanden voldoet aan alle getoetste kwaliteitseisen. Daarbij gaf de toezichthouder van Kombino aan dat het altijd een feestje is om op Kombino te komen. 
Wat een mooi compliment!

Klik hier voor het inspectierapport GGD 2022

ggd haaglanden

Terug naar overzicht