Positieve rapporten

In de week van 21 september hebben we én een bezoek gehad van de inspectie én heeft de externe audit plaatsgevonden. En we zijn met vlag en wimpel geslaagd!

Dinsdag kwam de inspectie zoals altijd onverwacht langs. Ze heeft meegekeken op de groepen, de personeelsdossiers van de aanwezige medewerkers ingezien en gecontroleerd of we voldoen aan de beroepskracht-kind-ratio. Ook vroeg ze nadrukkelijk welke maatregelen wij op het gebied van corona nemen.

Op donderdag vond de jaarlijkse externe audit plaats. De auditor heeft gesproken met de directie, pedagogisch medewerkers, verpleegkundigen en de kwaliteitsfunctionaris. Ze heeft verschillende kinddossiers, beleidsplannen en andere documenten uit het kwaliteitshandboek ingezien en beoordeeld. Ook heeft ze nog even een kijkje genomen op de groepen. De auditor was wederom erg te spreken over Kombino.
Ook dit jaar volden we aan alle normen van ISO 9001:2015.

Kombino website29

Terug naar overzicht