Wat een beoordeling!

Bij onze tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek scoren we een 8,6! Nog hoger dan de beoordeling van een 8,2 van twee jaar geleden.  

Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van onze opvang is voor Kombino erg belangrijk. Om te bepalen waar we de kwaliteit kunnen verbeteren, vindt elke twee jaar een anoniem online klanttevredenheidsonderzoek plaats. De mening van de ouder(s)/verzorger(s) van onze kinderen is voor ons van belang. Graag horen we van hen wat ze belangrijk, waardevol en plezierig vinden aan onze opvang en eventueel zorg en op welke punten ze graag verbetering zou willen zien.

MEI Marketing & Research, die voor ons dit onderzoek heeft uitgevoerd, geeft in het rapport het volgende aan:

De tevredenheid is bijzonder hoog, hetgeen duidelijk tot uitdrukking komt in een gemiddeld totaalcijfer van 8,6. Iedereen geeft een voldoende eindoordeel, waarbij de meeste ouders kiezen voor een rapportcijfer 9.
Dit is nog iets beter dan de ook al goede resultaten twee jaar geleden toen met gemiddeld een 8,2 werd geoordeeld.
Nemen we het gemiddelde van de cijfers per onderwerp, dan komen we op een oordeel van 8,3. We concluderen hieruit dat men in de breedte erg tevreden is.

 

8.6

Terug naar overzicht