Onze dochter met diabetes type I als middelpunt

Toen onze dochter diabetes type I kreeg, heeft Kombino de zorg betreffende de diabetes op zich genomen tijdens de schooltijden. Terwijl onze dochter op De Zwanebloem zat, is zij gegroeid in haar zelfstandigheid rondom haar diabetes.
De verpleegkundigen hadden goed contact met haar, zagen wat zij nodig had en welke stappen er gezet konden worden.
De afgelopen jaren hebben wij als een positieve driehoeksverhouding ervaren: ouders, leerkrachten en Kombino met in het middelpunt onze dochter.

Deel via: