Kinderopvang in Zoetermeer en den haag

Kennismaken en ervaren hoe leuk Kombino Kinderopvang voor uw kind is?

 Rondleiding aanvragen

Kombino website38

specialistische kindzorg

Voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar op in groepsverband, maar ook individuele zorg.

Lees meer

Kombino website29

ons team


Verpleegkundigen voor de medische zorg en pedagogisch medewerkers voor de opvang.

Lees meer

Kombini website laatste deel 25

PROGRAMMA


Een vast dagprogramma w
aarbij we werken met o.a. pictogrammen en ondersteunende gebaren.

Lees meer

Kombino website20

Pedagogisch beleid


Kombino werkt vanuit de principes van het MISC-programma.

Lees meer

Het laatste nieuws van Kombino

ggd haaglanden 31-03-2022

Het is altijd een feestje om op Kombino te komen

Op dinsdag 15 maart is Kombino bezocht door de toezichthouder van de GGD. Jaarlijks vindt een onaangekondigd onderzoek plaats, waarbij wordt gekeken of we voldoen aan de kwaliteitseisen die aan kindercentra worden gesteld. Denk hierbij aan pedagogisch klimaat, veiligheid en gezondheid, personeel en stabiliteit etc.

 

Kombini website laatste deel 25 07-03-2022

Spelenderwijs de algemene ontwikkeling van een kind onderzoeken?

Dat kan middels de Bayley-4-NL test.

We zijn wederom ISO 9001:2015 gecertificeerd

We zijn met vlag en wimpel geslaagd!